Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu opiekę wychowawczo – dydaktyczną nad dziećmi sprawują kreatywne, ambitne, serdeczne i pełne entuzjazmu nauczycielki. Są to osoby kompetentne, otwarte na potrzeby dzieci, dające im poczucie bezpieczeństwa i lubiące swoją pracę.Naszym mottem są słowa S. Szumana:

„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"    • Dyrektor przedszkola

mgr Justyna Kłosowska  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel wychowania fizycznego - specjalizacja wychowanie fizyczne specjalne.

Rok szkolny 2022/2023. Nauczyciele wychowania przedszkolnego - wychowacy grup:

mgr Beata Połczyk-Janeczek - wychowawca grupy "Jeżyki" (3-latki).
b.polczyk-janeczek@przedszkoleporeba.pl

mgr Natalia Głąb - wychowawca grupy "Biedronki" (3-latki). 
n.glab@przedszkoleporeba.pl

mgr Katarzyna Kułach-Weselska - wychowawca grupy "Pszczółk" (4-latki). 

k.kulach-weselska@przedszkoleporeba.pl

mgr Joanna Wójcik - wychowawca grupy "Kangurki" (4-latki).
j.wojkcik@przedszkoleporeba.pl

mgr Agnieszka Kurzak - wychowawca grupy "Żabki" ( 5-latki). 
a.kurzak@przedszkoleporeba.pl

mgr Maiola Piwowar - wychowawca grupy "Tygryski" ( 5-latki). m.piwowar@przedszkoleporeba.pl 

mgr Aneta Sulińska - wychowawca grupy "Motylki" (6-latki).
a.sulinska@przedszkoleporeba.pl

mgr Justyna Mizera - wychowawca grupy "Kaczuszki" ( 6-latki).
j.mizera@przedszkoleporeba.pl

lic. Kinga Sowa - wychowawca grupy "Zajączki"  ( 6-latki).

mgr Ilona Kuśmierska - nauczyciel religii.
i.kusmierska@przedszkoleporeba.pl

mgr Klaudia Mikoda - nauczyciel języka angielskiego.
k.mikoda@przedszkoleporeba.pl

 

Nauczyciele specjaliści:

mgr Mariola Piwowar - logopeda, oligofrenopedagog.

mgr Beata Połczyk - Janeczek - oligofrenopedagog.

mgr Agnieszka Kurzak - surdopedagog, terapeuta pedagogiczny.

mgr Natalia Głąb - nauczyciel współorganizujący kształcenie - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

mgr Katarzyna Kułach - Weselska - nauczyciel współorganizujący kształcenie - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

mgr Joanna Wójcik - terapeuta integracji sensorycznej.

lic. Olga Zając - pedagog specjalny.