Programy nauczania

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 1/2021/2022 z dnia 31 sierpnia 2021r.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

L.p.

 

Nazwa programu
Numer programu MEN Grupa wiekowa Nauczyciel realizujący Numer przedszkolny programu

1.

„Od przedszkolaka do pierwszaka”. Program wychowania przedszkolnego

ISBN: 978-83-02-17128-4

3- latki

 

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Natalia Głąb

 

1/2021/2022

2.

„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Program wychowania przedszkolnego. 3-6 latki

ISBN: 978-83-02-18275-4

4- latki

5- latki

 

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Józefa Drej

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

 

2/2021/2022

3.

„Rozwój - Wychowanie - Edukacja” - Program wychowania przedszkolnego

ISBN: 978-83-267-3693-3

6-latki

mgr Anna Lipińska

mgr Katarzyna Kucia

 

 

 

3/2021/2022

4.

Witajcie w naszym przedszkolu

 

-

3-latki

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Natalia Głąb

 

4/2021/2022

5.

Promocja zdrowego stylu życia

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Natalia Głąb

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Józefa Drej

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

mgr Katarzyna Kucia

mgr Anna Lipińska

 

5/2021/2022

6.

Sprawne narządy mowy, wyraźne słowa taka przedszkolaka mowa

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Natalia Głąb

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Józefa Drej

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

mgr Katarzyna Kucia

mgr Anna Lipińska

 

6/2021/2022

7.

Bezpieczeństwo dziecka

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Natalia Głąb

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Józefa Drej

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

mgr Katarzyna Kucia

mgr Anna Lipińska

 

7/2021/2022

8.

„Kto Ty jesteś?” –program patriotyczny

 

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Natalia Głąb

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Józefa Drej

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

mgr Katarzyna Kucia

mgr Anna Lipińska

 

8/2021/2022

9.

Wewnątrzprzedszkolny system doradztwa zawodowego – preorientacji zawodowej

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Natalia Głąb

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Józefa Drej

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

mgr Katarzyna Kucia

mgr Anna Lipińska

 

9/2021/2022

10.

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych. Zgodny z nową podstawą z 14 lutego 2017r.

Autorki: Mariola Bogucka, Dorota Łoś.

-

3,4,5,6 –latki

 

mgr Klaudia Mikoda

10/2021/2022

11.

Kochamy dobrego Boga – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

AZ-04-o1/20-KI-1/20

5-latki

mgr Ilona Kuśmierska

11/2021/2022

12.

Tak dla Jezusa
Autorzy : Ks. K. Zegan, E. Kondrak,  B. Nosek.

AZ - 0 - 01/20

6-latki

mgr Ilona Kuśmierska

12/2021/2022