STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 im. Misia Uszatka w Porębie

Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem. Poniżej plik do pobrania.