Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Zajęcia dodatkowe:

Nauczyciel prowadzący

  Termin

             Grupa

Zabawy rytmiczno- ruchowe „Gimnastyka na wesoło”

mgr Katarzyna Kucia

 

 

Czwartek 14.00-14.30

Biedronki

Zajęcia taneczne

mgr Anna Lipińska

 

 

Wtorek 14.00-14.30

Jeżyki

Zajęcia plastyczne „Malowanki – wycinanki”

mgr Justyna Mizera

Czwartek 14.00-14.30

Kaczuszki

Zajęcia plastyczne „Sprawne rączki”

mgr Aneta Sulińska

 

 

Środa 14.00 – 14.30

Motylki

Zabawy plastyczne „Od wierszyka do rysunku”

mgr Józefa Drej

 

 

Wtorek 14.00-14.30

Zajączki

„Plastyka smyka” – zajęcia plastyczno-techniczne

mgr Agnieszka Kurzak

 

Wtorek 14.00-14.30

Żabki

„Zabawy logopedyczne wesołe i praktyczne”

 

mgr Mariola Piwowar

Poniedziałek 14.00-14.30

Tygryski

Zajęcia plastyczne „Sprawne rączki”

 

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

Czwartek 15.00 – 15.30

Pszczółki

Zajęcia plastyczne „Sprawne rączki”

 

mgr Joanna Wójcik

 

mgr Natalia Głąb

 

 

Czwartek 12.30 – 12.45

Kangurki

 

Koła zainteresowań:

 

Koło historyczne „ Mali odkrywcy" - prowadzący: mgr Marzena Orzoł (zapisy w sekretariacie)

 

Koło badawcze „Mali badacze” -  prowadzący mgr Kataryna Kucia  ( zapisy w sekretariacie)

 

Koło wokalne " Nutki" - prowadzący - mgr Józefa Drej

Zapraszamy na zajęcia!

 

 

 

 

 

„Sprawne rączki”

Sprawność manualna rozwijana jest w trakcie podejmowanej przez dziecko zabawy, wykonywanie codziennych czynności oraz działalności plastyczno-konstrukcyjnej. Zajęcia mają na celu usprawnienie małej motoryki, dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów. Dziecko poprzez uczestniczenie w tych zajęciach wyrabia sobie płynność i precyzję ruchów. U dziecka wzrasta wiara we własne możliwości. Precyzyjne ruchy dłoni mają wpływ na sprawność manualną dziecka, a w rezultacie na jego powodzenie szkolne w zakresie opanowania trudnej sztuki pisania.